Site Kullanım Şartları

İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden NETFORM Mühendislik Makine Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ve/veya NETFORM Mühendislik Makine Metal San. Tic. Ltd. Şti.'nin internet sitesinin, bu sitedeki her türlü içeriği hazırlayanların, çalışanlarının, NETFORM Mühendislik Makine Metal San. Tic. Ltd. Şti.'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
Şu kadar ki; NETFORM Mühendislik Makine Metal San. Tic. Ltd. Şti. internet sitesi'ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, internet sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, NETFORM Mühendislik Makine Metal San. Tic. Ltd. Şti. logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının NETFORM Mühendislik Makine Metal San. Tic. Ltd. Şti. dışı internet sitelerinde kullanımı, kullanıcılar tarafından NETFORM Mühendislik Makine Metal San. Tic. Ltd. Şti. sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, internetin genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, NETFORM Mühendislik Makine Metal San. Tic. Ltd. Şti.'nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu internet sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

NETFORM Mühendislik Makine Metal San. Tic. Ltd. Şti. işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

NETFORM Mühendislik Makine Metal San. Tic. Ltd. Şti. internet sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde NETFORM Mühendislik Makine Metal San. Tic. Ltd. Şti. . tarafından garanti edilmemektedir.

NETFORM Mühendislik Makine Metal San. Tic. Ltd. Şti. internet sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı NETFORM Mühendislik Makine Metal San. Tic. Ltd. Şti. .'nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

NETFORM Mühendislik Makine Metal San. Tic. Ltd. Şti. internet sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu internet sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve NETFORM Mühendislik Makine Metal San. Tic. Ltd. Şti.'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İzmir Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı NETFORM Mühendislik Makine Metal San. Tic. Ltd. Şti. tarafından beyan ve işbu NETFORM Mühendislik Makine Metal San. Tic. Ltd. Şti. internet sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

NETFORM Mühendislik Makine Metal San. Tic. Ltd. Şti. © 2010